CAKLEMPONG

PENGENALAN


Caklempong ialah alat muzik tradisional dari keluarga idiofon yang menggunakan skel diatonik. Muzik Caklempong memainkan peranan penting sebagai muzik rakyat di kalangan masyarakat Minangkabau. ‘Cak’ bermaksud bunyi paluan gendang. Manakala ‘Lempong’ bermaksud bunyi paluan bonang.
Bentuk seni muzik ini ialah muzik dan tarian, muzik dan nyanyian, dan muzik dan dramatari (taridra).
Muzik tradisional ini juga dikenali sebagai Telempong, celempong dan taklempong.


SEJARAH


Sehingga kini belum ada keterangan yang jelas mengenai sejarah asal alat muzik ini. Terdapat beberapa pendapat yang menjurus kepada kesimpulan berikut:

Pendapat pertama:

Caklempong berasal dari kayangan berdasarkan cerita ‘Hikayat Malim Deman.’

Pendapat Kedua:

Pendapat ini datang dari orang Minangkabau yang mengimbas kembali kisah yang berlaku di Tanah Datar Minangkabau. Semasa pertabalan Tunku Laras, baginda tiba-tiba ghaib dan dipercayai dilarikan oleh Puteri Kayangan. Di kayanganlah baginda mendengar bunyian yang sungguh lunak dan merdu yang dinamakan Caklempong.

PERKEMBANGAN

Caklempong dibawa masuk ke Tanah Melayu (Negeri Sembilan) antara abad ke-14 dan ke-19 oleh orang Minangkabau dari Sumatera Barat yang datang berniaga dan terus bermastautin di Tanah Melayu. Oleh kerana ramai orang Minangkabau bermastautin di Negeri Sembilan, maka permainan muzik Caklempong ini dianggap sebagai muzik tradisional negeri ini selain daripada ‘Bongai.’
PERMAINAN CAK LEMPONG

            Caklempong dapat dimainkan melalui 3 jenis posisi :

·         Cara Tegak    :           bermain secara berdiri di mana bonang diletakkan
di dalam tepak berkaki

·         Cara Duduk   :           bermain sambil duduk bersila di mana tepak
bonang tidak berkaki

·         Cara Pacik     :           bermain secara berjalan atau berarak di mana
Bonang memerlukan 3 orang pemain. Setiap pemain membawa 2 bonang yang digantung dengan tali. Terdapat cara di mana sebelah tangan memegang bahagian sisi dalam , 2 bonang dengan diletakkan ‘berdiri’ iaitu kedua-dua muka bonang mendatar. Manakala tangan sebelah lagi akan mengetuk bonang menggunakan pengetuk yang dibuat daripada rotan yang dibalut dengan tali khas.

PERSEMBAHAN

Permainan Cak lempong secara umumnya diadakan sebagai permainan rakyat. Permainan ini turut dipersembahkan dalam upacara rasmi yang melibatkan istana. Di antara persembahan permainan cak lempong adalah seperti berikut:

·         Hiburan umum
·         Iringan tarian , contohnya tarian lilin, tarian piring dan tarian inai
·         Iringi pencak silat
·         Majlis pertabalan raja
·         Sambutan tetamu Di Raja, kehormat dan sebagainya
·         Perkahwinan
·         Persembahan Kaba iaitu Cerita Penglipur Lara di mana dijadikan muzik iringan untuk mengekalkan minat penonton
·         Drama tari randai.
SPESIFIKASI ALAT

Alat-alat cak lempong boleh dispesifikasikan seperti berikut:


            Idiofon

                        Gereteh, Sauwa, Tingkah, Canang

            Membranofon

                        Gendang anak, Gendang Ibu

            Aerofon

                        Serunai, bangsi, salongFUNGSI ALAT

Alat-alat Caklempong mempunyai fungsi khusus dalam permainan seperti berikut:
 
 Gereteh        

Memainkan melodi, kaunter melodi, ostinato, dan kord

 Sauwa          

Memainkan ostinato berirama/bes
 
 Tingkah
           
Memainkan harmoni, irama, sering menuruti rentak gendang ibu untuk mengukuhkan rentak lagu
 
 Gendang ibu

Memainkan rentak lagu, mengawal tempo

 Gendang anak

Memainkan paluan meningkah (sinkopasi), penyeri rentak

 
 Serunai, bangsi,salong

Memainkan melodi lagu PENGENALAN ALAT MUZIK CAKLEMPONG

Bonang
            Bonang Caklempong diperbuat daripada perunggu atau tembaga. Bentuknya sama seperti gong atau tetawak kecil. Saiznya sama besar dengan sebuah piring. Seperti gong, bonang juga mempunyai cembol atau tombol bulat di bahagian tengahnya. Bahagian inilah yang perlu diketuk. Bonang diatur di atas 2 baris tali yang telah diikat di dalam tepak Cak lempong. Penalaan (tuning) boleh dilakukan dengan cara mengetuk permukaan bahagian dalam cembol untuk mendapatkan pic yang tinggi. Penalaan pic yang rendah ialah dengan cara mengetuk permukaan bahagian luar cembol. Tepak


 

Rajah 3.1 : Tepak Gereteh/Kertih
 


            Tepak ialah tempat di mana bonang Caklempong diletakkan. Tepak ini merupakan peti bersegi empat bujur yang diukur dengan ukiran awan larat. Bonang disusun secara diatonik di atas dua utas tali yang direnggangkan di tengah-tengah peti. Tepak gereteh boleh memuatkan dua baris bonang, iaitu 8 bonang sebaris.

 Tepak Tingkah Dan Sauwa


            Tepak Tingkah dan Sauwa ialah tempat di mana bonang diletakkan. Tepak ini merupakan peti bersegi empat bujur yang diukir dengan ukiran awan larat. Bonang disusun secara diatonik di atas dua utas tali yang direnggangkan di tengah-tengah peti. Tepak Tingkah atau Sauwa boleh memuatkan satu baris dengan 8 bonang.

 Gendang


            Gendang atau tambor biasanya diperbuat daripada kayu nangka. Kulit yang digunakan pula ialah daripada kulit lembu atau kulit kerbau. Gendang berkulit lembu mempunyai getaran yang rendah (bass). Kedua-dua gendang ibu dan gendang anak mempunyai dua permukaan berkulit yang dipalu dengan tangan. Peranan Gendang Ibu ialah mengawal tempo dengan cara pukulan melalu.
Text Box:
            Gendang Anak adalah lebih kecil daripada Gendang Ibu dan mempunyai ton yang lebih tinggi. Peranan Gendang Anak ialah sebagai peningkah kepada corak irama Gendang Ibu.
Rajah 3.3 : Gendang Anak
             Gendang Ibu dan Gendang Anak biasanya diletakkan di atas lantai supaya mudah dimainkan dalam posisi bersila. Kedua-dua gendang mestilah diletakkan berdekatan di antara satu sama lain.


Rajah 3.5 : Gendang Ibu
  

Rajah 3.6 : Kedudukan gendang ibu dan pemain
 


Rajah 3.7 : Kedudukan gendang anak dan pemain
 

 Bangsi dan Serunai 

                                               Rajah : 3.8 Bangsi dan Serunai

                                               Rajah 3.8 : Bangsi dan Serunai

 Pengetuk


 

                                                           Rajah 3.9 : Pengetuk


Kayu pengetuk Caklempong berukuran kira-kira 22 sentimeter panjang. Satu pertiga daripada kayu pengetuk dibalut dengan tali gasing supaya apabila diketuk pada cembol bonang Cak lempong, hasil bunyinya tidak terlalu nyaring. Paluan yang baik ialah dengan cara menggunakan  tenaga paluan dari pergelangan tangan.

 Tingkah 

Rajah 3.10 : Tingkah/Sauwa
 


            Cak lempong Tingkah terdiri daripada lapan biji bonang yang bermula dari not E,F,G,A,Bb,B,C dan D. Permainan bonang tingkah banyak tertumpu kepada pengawalan rentak dan menghasilkan corak irama mengikut pukulan gendang. Ketukannya hanya melalu dan mudah dimainkan.

 Sauwa

            Caklempong Sauwa mempunyai lapan bunyi bonang. Bentuknya sama sahaja dengan Caklempong Tingkah. Bonang Sauwa diketuk mengikut corak irama ostinato dan bergerak mengikut kod melodi. Corak irama ostinato yang sesuai hendaklah terlebih dahulu diajarkan kepada pemain Sauwa. Notasi Caklempong Tingkah dan Sauwa tidak disediakan, hanya kod blok sahaja disediakan.
            Notasi untuk Sauwa bermula dari not E rendah (satu oktaf di bawah notasi Gereteh). Susunan yang lazim terdapat pada Penyusunan Caklempong Sauwa adalah sama dengan Caklempong Tingkah. Walaupun kedua-duanya sama, corak irama permainan dapat menentukan perbezaan di antara kedua-dua set ini.

 SUSUNAN ALAT CAK LEMPONG DALAM ENSEMBEL        
            Susunan alat Caklempong dalam Ensembel dicadangkan seperti berikut:
Rajah 3.11 : Susunan Alat Caklempong dalam ensembel
 


Bahagian Hadapan Pentas
 

Bangsi/Serunai
 

Gereteh Satu
 

Sauwa
 

Gereteh Dua
 

Gendang Anak
 

Tingkah
 

Gendang Ibu
 

 

TEKNIK BERMAIN CAKLEMPONG

Posisi Pemain
            Pemain mestilah duduk bersila menghadap Tepak Caklempong. Kedudukan pemain juga mestilah berada di tengah-tengah Tepak supaya memudahkan pergerakan tangan kiri dan kanan. Pastikan kayu pemukul dipegang dengan kemas tetapi tidak terlalu kuat. Ketukan dilakukan dengan hanya menggunakan kekuatan pergelangan tangan. Kekuatan ketukan hanya  pada pergelangan tangan.
 
Rajah 3.12 : Posisi pemain Caklempong
 

Pemain Gendang

            Pemain gendang pula biasanya duduk bersila sambil memangku atau meriba gendang tersebut. Kedua-dua permukaan gendang dipukul dengan menggunakan tangan. Teknik pukulan adalah sama seperti teknik bermain kompang atau rebana, iaitu menghasilkan bunyi ‘pak’ ‘pung’ dan ‘pang’.

 Bilangan Pemain

            Biasanya 8 orang pemain diperlukan dalam sesebuah ensembel Caklempong, iaitu dua pemain Gereteh, seorang pemain Tingkah, seorang pemain Sauwa, seorang pemain Gendang Anak, seorang pemain Gendang Ibu dan dua orang untuk serunai dan bangsi. Permainan Caklempong boleh digunakan untuk mengiringi penyanyi atau kumpulan penyanyi.

 NOTASI CAKLEMPONG

 Notasi Gereteh
            Notasi untuk Gereteh (melodi) menggunakan sistem nombor mengikut susunan Solfa seperti berikut:-


1          =          do
2          =          re
3          =          mi
4          =          fa
5          =          so
6          =          la
7          =          ti
I           =          do
 
           

Rajah 3.13 : Notasi gereteh
 
Notasi asas iaitu setiap nombor melambangkan satu krocet. Jika nombor itu ada garisan di atasnya maka nombor tersebut melambangkan not kuaver. Tanda rehat ditunjukkan dengan menggunakan lambang sengkang (-). Nombor yang mempunyai garisan di bawah melambangkan ketukan dengan menggunakan tangan kiri.


Rajah 3.14 : Notasi gereteh dalam baluk
 

Notasi Tingkah/Sauwa


 

Rajah 3.15 : Notasi tingkah dalam baluk
 


Text Box: Gambar skor gereteh dalam baluk
Notasi Gendang

 PENJAGAAN

 Bonang

            Untuk memastikan bonang sentiasa mempunyai bunyi tonaliti yang baik, perkara berikut perlu diberi perhatian:-

1.                    Ketukan dan pukulan pada cembol bonang hendaklah tidak terlalu kuat sementara kayu pengetuk mestilah kayu pengetuk seperti yang disyorkan.
2.                    Jangan sekali-kali ketuk cembol bonang dengan kayu atau objek yang keras.
3.                    setiap kali selepas bermain, bonang hendaklah diangkat dari tepak dan disimpan di dalam kotak atau tempat simpanan  yang sesuai.
4.                    Penalaan bonang boleh dilakukan dengan cara yang betul.

Tepak

            Tepak Caklempong yang diukir berdasarkan corak awan larat, haruslah dijaga dengan baik supaya ia tidak tercalar atau terkopak. Seelok-eloknya selepas bermain, tepak ini dimasukkan ke dalam kotak atau dibungkus dengan kain. Jangan dedahkan tepak  pada panas matahari.

Serunai dan Bangsi

            Serunai dan bangsi yang diperbuat daripada buluh boleh tahan lama jika dijaga dengan baik. Penjagaan serunai dan bangsi adalah rumit kerana ia mempunyai lidah (reed) yang mudah pecah atau terkopak. Oleh itu adalah dinasihatkan supaya serunai dan bangsi disimpan dalam dompet atau kotak khas.


 Gendang Ibu dan Gendang Anak

            Gendang ibu dan gendang anak mempunyai dua permukaan yang diperbuat daripada kulit. Bagi memastikan ketahanan permukaan kulit, tali penegang hendaklah dikendurkan  selepas bermain dan tidak didedahkan terus kepada panas matahari. 

panitia muzik

panitia muzik