Google Translate

Saturday, August 4, 2012

TONIC SOLFA AND THE DIATONIC MODES


RHYTHM GUIDE


SOLFA GUIDE


HAND SIGN CURWEN SIGNALS


Tuesday, April 24, 2012


Thursday, January 19, 2012

Saturday, January 14, 2012

IRAMA

Dalam irama terdapat detik, meter, corak irama, tempo dan rentak.  Pada irama juga terdapat nilai not dan tanda rehat yang berbeza.  Kesemua not dan tanda rehat ini mempunyai pecahan tersendiri. 

Detik
Dalam sesuatu muzik, terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang lagu.

Meter
Masa bagi muzik dikawal oleh meter yang ditulis seperti berikut.

            2    3   4
            4    4   4

Angka di atas menunjukkan bilangan not dalam satu bar dan angka di bawah menentukan jenis notnya.

Corak Irama
Irama boleh dicorakkan berdasarkan meter yang ditetapkan bagi setiap bar.

Tempo
Kelajuan lagu samada cepat, sederhana laju, atau lambat

Rentak
Corak irama tertentu digunakan untuk mengiringi muzik nyanyian atau permainan alat.

panitia muzik

panitia muzik